JOKER FISHING

JOKER FISHING  ປ່ຽນການຕົກປາແບບດັ່ງເດີມໃຫ້ເປັນປະສົບການທີ່ນ້າຕື່ນເຕັ້ນປະສົມປະສານການຕົກປາແບບຄາສິກເຂົ້າກັບຄວາມປະລາດໃຈແລະການປະຈົນໄພທີບທີ່ໄມ່ເມືອນໃຄຂອງພວກເຂົາປະສົມປະສານຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງການຕົກປາເຂົ້າກັບກ່ອງອຸປະກອນລືກລັບທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ຄັດສັນມາຢ່າງດີ ທີ່ທຳໃຫ້ເກິດອົງປະກອບຂອງຄວາມສ/ລືກລັບແລະທ້າທາຍໃນນ່ານນ້ຳທີ່ລາກລາຍ ການປະຈົນໃຜຕົກປາແບບໃດນາມິກນີ້ເມາະສຳລັບນັກຕົກປາຜູ້ຊ້ຳຊອງແລະຜູ້ມາໃຫມ່ ໂດຍດືງດູດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍການປະສົມປະສານລະວ່າງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແລະການຫັກມູມທີ່ຄາດໄມ່ຖືງນອກຈາກນີ້ ແອບ  JOKER FISHING ແລະ APK ຍັງສະເຫນີການລີ້ນດ້ວຍເງີນຈີງແລະໂມດສາທິດ ໃນຂະນະທີ່ LAOS888 ຊື່ງຕ້ອງມີການຝາກເງີນເລີ້ມແລກ ດືງດູດຜູ້ລີ້ນດ້ວຍໂປໂມຊັ່ນທີ່ນ້າດືງດູດໃຈມາກມາຍ ຊືງລວມເຖີງໂບນັດຕ້ອນຮັບ ອັງເປົາ ຟີສະປີ່ນລາຍວັນ ແລະປະສິດປະໂຫຍດພິເສດທີ່ອອກແບບມາໂດຍສະເພາະສຳລັບຜູ້ລີ້ນໃຫມ່ທີ່ຝາກເງີນຈຳນວນມາກ ຊື້ຊ່ວຍເພີ້ມລາງວັນແລະປະສົບການລີ້ນເກມໂດຍລວມໄດ້ຢ່າງມາກ


ເກມຕົກປາໂຈກເກີ 5 ອັນດັບແລກ:


Fishing Joker : ເກມສຸດແປກທີ່ Joker ປະຈົນໄພຕົກປາໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ວຸ້ນວາຍແລະຄາດເດົາໄມ່ໄດ້ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືແລະແວກແນວເພຶ່ອຕົກປາທີ່ແປກປະລາດແລະໄມ່ຄາດຄິດ


Joker's Angler Madness : ເກມນີ້ນຳໂຈກເກີມາຕໍ່ສູ້ກັບຄົນຮ້າຍທີ່ໂດ່ງດັງຄົນອື່ນໆໃນການແຂ່ງຂັນຕົກປາ ດ້ວຍການປະສົມປະສານລະຫວ່າງອາລົມຂັນແລະຄວາມຊຸກຊົນ ຜູ້ລີ້ນຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມທ້າທາຍໃນຂະນະທີ່ພະຍາຍາມເອົາສະນະຄູ່ແຂ່ງ


Fishy Frenzy : Joker's Catch : ເຂົ້າຮ່ວມກັບ Joker ໃນເກມຕົກປາແນວຕະລົກ ທີ່ຊື່ງຜືນນ້ຳເຕັມໄປດ້ວຍປາສີສັນສົດໃສແປກຕາ ຜູ້ລີ້ນໃຊ້ເຍື່ອສຸດແປກແລະຕໍ່ສູ້ເພື່ອຈັບເຍື່ອເຂົ້າໃຈຍາກແລະແປກປະລາດທີ່ສຸດ


Gotham Gone Fishing: Joker's Expedition": ສຳລວດນ້ຳລອບໆ ເມືອງ Gotham ກັບ Joker ໃນເກມຈຳລອງຕົກປານີ້ ພົບກັບປະຊາກອນປາທີ່ແປກປະລາດຂອງ Gotham ຂະນະນຳທາງຜ່ານການສະແດງຕະລົກທີ່ຄາດເດົາໄມ່ໄດ້ຂອງ Joker


Joker's Wild Reel Adventure : ໃນເກມນີ້ ໂຈກເກີ້ອອກເດີນທາງຕົກປາໃນປ່າໃນພູມມິປະເທດທີ່ແປກປະລາດຕ່າງໆ  ປະເຊີນນ້າກັບສີ່ງມີຊີວິດທີ່ນ້າອັດສະຈັນ ແລະໃຊ້ອຸປະກອນພິເສດຂອງເຂົາເພື່ອຕົກປາທີ່ແປກປະລາດທີ່ສຸດ 

ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ

ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ